بارمان

شما در حال مشاهده

بایگانی تگ: ماشین های چاپ افست

ورنی زنی در ماشین های افست ورقی

  سيستم خشك‌كن مادون قرمز (IR) مركب‌ها و كاغذ مورد استفاده را با انرژي حاصل از تابش اشعه مادون قرمز گرم مي‌كند. حرارت روي فرايندهاي فيزيكي و شيميايي خشك‌ شدن مركب تاثير مي‌گذارد و آن را شتاب بيشتري مي‌دهد. ويسكوزيته پايين‌تر روغن‌هاي مركب‌هاي چاپ باعث جذب سريع‌تر آنها مي‌شود، به علاوه تخته گرم كاغذ (تخته‌اي […]