بارمان پرینت

شما در حال مشاهده

بایگانی تگ: تبلیغات مقایسه‌ای | قهرمان یا چالش گر | برچسب ها | تبلیغات مقایسه ای | برترین ها | بارمان پرینت

تبلیغات مقایسه‌ای

تبلیغات مقایسه‌ای همیشه منطقی به نظر نمی‌رسد. یک برند قهرمان یا یک برندی که بیش از هر برند دیگر در بازار و بین مخاطبین خودش شناخته‌شده است، اغلب باید از این رویکرد دوری کند. بااین‌وجود، یک برند چالش گر که به رقابت با یک برند شناخته‌شده در بازار از این طریق می‌پردازد اغلب می‌تواند از […]