بارمان

شما در حال مشاهده

بایگانی تگ: تبلیغات || مشاور تبلیغات || مشاور برند || مشاور بازاریابی || طراحی وب

مورد اعتمادترین تبلیغات برای مشتریان چیست؟

مشتریان به چه نوع تبلیغاتی اعتماد می کنند؟به نقل از تازه ترین آمارگیری Nielsen، توصیه های دهان به دهان همچنان در صدر مورد اعتمادترین نوع از تبلیغات در نزد مصرف کنندگان قرار دارد. طبق این گزارش، تقریبا ۸۴ درصد از مصرف کنندگان تحت تاثیر توصیه هایی که از طرف افراد آشنا انجام می شود قرار […]